CZ EN DE PL
PŘÍRODA, TURISTIKA

Přírodní park Ždánický les

(2)
Ždánice, 696 32

Pro Ždánický les (roku 1996 vyhlášený přírodním parkem) a Věteřovskou vrchovinu jsou
charakteristické hluboké listnaté lesy. Převládají zde karpatské dubohabřiny, v nejvyšších partiích i bučiny. Na odlesněných svazích jižních úpatí se místy dodnes udržela cenná travinobylinná společenstva se vstavačem vojenským a dalšími vzácnými rostlinami. V lesních porostech se často zdržuje prase divoké a jelen evropský.

Přírodní rezervace U Vrby
Byla vyhlášena v roce 1994. Jsou v ní zastoupeny lesní porosty v původní druhové skladbě – bučiny a dubobučiny v hřebenové části Ždánického lesa. Rezervace na ploše 30 ha se nachází 4 km severovýchodně od Ždánic v blízkosti trasy naučné stezky – stanoviště č. 15. Převládají společenstva karpatských bučin s ostřicí chlupatou,
místy se však vyskytují i duby, habry, lípy a babyky. K typickým druhům patří kyčelnice
cibulkonosná, hvězdnatec čemeřicovitý, svízel Schultésův a svízel vonný. Zajímavá je rovněž zdejší fauna. Z ptáků je významný výskyt holuba hřivnáče, datla černého, kalouse ušatého, krkavce velkého, žluvy hajní. V lesních porostech ždánického lesa se často zdržuje prase divoké a jelen evropský.

U Slepice
Vrchol s podivně znějícím názvem U Slepice je s výškou 438 m.n.m nejvyšším bodem Ždánického lesa. Poblíž se nacházejí ropné vrty. Je to také křižovatka turistických cest.
Proč se vrchol jmenuje U Slepice? Ve 40. letech 18. století zde revírník Petr Orlich ze Ždánic postavil hájovnu. Našel zde prý slepici, která v dutém stromě vyseděla kuřata, a podle ní dal místu název.

Habrový
Východní svah Nové hory (0,5 km severně od Ždánic). Travnatá, jen místy zarůstající stráň
nad hlubokým údolím malého potůčku. Hojný výskyt sasanky lesní a vstavače vojenského, prvosenky jarní a vítodu většího. Údolíčko a jeho svahy připomínají krajinu Bílých Karpat. Blízká bývalá skládka byla jako stará ekologická zátěž zrekultivována v roce 2004 z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Palánek
Terénní pozůstatky hradu zvaného Palánek se nacházejí necelý kilometr severně od města, zastavení naučné stezky č. 3. Hrad patrně založili vladykové ze Ždánic někdy ve třetině 14. století, později ho získal Protivec ze Zástřizl a Pavlovic. Protože byl věrným stoupencem krále Jiřího, byl hrad dobyt hejtmanem Janem Zeleným ze Šanova, který si dobytý hrad načas podržel.

Lovčický potok a Jordánek
Dvě blízké lokality o celkové výměře 61,52 ha navrhované na zařazení mezi evropsky významné lokality Natura 2000. Důvodem k zařazení je výskyt motýla přástevníka kostivalového. Přástevník kostivalový je denním druhem pozdního léta.

Motýlí ráj
Nedaleko obce Ždánice leží velmi cenná a přírodně hodnotná lokalita zvaná Motýlí ráj. Není mnoho míst v České republice, kde najdete pohromadě celou polovinu druhů našich denních motýlů. Nejnápadnější z nich jsou denní motýli – mezi 84 druhy denních motýlů nechybí otakárci, bělásci, žluťásci, ostruháčci, modrásci, ohniváčci, batolci, babočky, perleťovci, hnědásci, okáči, soumračníci a vřetenušky. Také tu můžete uvidět či uslyšet mnoho ptáků a rovněž flóra tu hýří barvami a tvary, nechybí krásné orchideje
a mnoho dalších rostlin. Vedle motýlů tu žijí kudlanky nábožné či náš největší brouk roháč obecný.

KONTAKT
Nastavení preferencí
Zde si můžete přizpůsobit soubory cookie podle kategorií dle vašich preferencí a potřeb.
Nutné cookies pro provoz webu
Tyto cookies zajišťují důležité funkce webových stránek. Používají se například pro zabezpečení, správu sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
Výkonnostní cookies
Podle vašich zájmů tyto cookies umožňují správně zobrazit konkrétní obsah a reklamy na stránkách třetích stran a sociálních sítí.
Analytická cookies
Slouží pro zlepšení fungování webových stránek tím, že posílají informace o tom, jak stránky využíváte.
Souhlasím se všemi cookies
Uložit nastavení