PŘÍRODA, TURISTIKA

Národní přírodní památka Váté Písky a Dúbrava

(0)

Váté Písky vznikly před 9–12 000 lety, na konci doby ledové. Byly vyváty silnými větry z říčních teras řeky Moravy a ukládaly se v prostoru mezi Moravským Pískem, Vracovem a Rohatcem. Na píscích vznikl komplex světlých doubrav, nazývaný Dúbrava. Oblast byla postupně zalesněna borovicemi. Další informace se můžete dozvědět prostřednictvím Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty (vis.bilekarpaty.cz). Oblasti se začalo říkat „Moravská Sahara" díky uvolněným pískům, které se při silných větrech přemisťovaly a vytvářely duny.

KONTAKT
kytka modra