SAKRÁLNÍ PAMÁTKY, POUTNÍ MÍSTA

Kostel Svatého Michaela a kaple Svatého Jana Křtitele

(0)

Kostel se nachází na místě, kde dříve stávala rotunda z 9. století. Tu nechali mniši z nedalekého cisterciáckého kostela zbourat a postavili zde v polovině 13. století větší sálový kostel. Z nového kostela se stal farní chrám, který byl doplněn o poblíž stojící oktogonální karner, kapli sv. Jana Křtitele. Ta je bývalou kostnicí. Chrám byl roku 1421 vypálen husity. Po jeho obnovení r. 1734 v něm opět dochází k pravidelným bohoslužbám, které probíhají dodnes.

Při generální opravě venkovních omítek v roce 1958, kdy byla oklepána narušená omítka z celého obvodu venkovního zdiva do výšky 1,2 m, bylo opět ve zdivu zjištěno 124 kusů římských cihel a dalších 31 kusů zlomků vykopáno v šesti sondách kolem kostela. Spolehlivým potvrzením římského původu byl nález téměř celé deskovité cihly s označením římské legie (LEG XIIII G ANT) v jedné ze sond (HRUBÝ, V. 1965, s.184-188).

Velikost významu kostela svatého Michaela byla zvýrazněna nalezením základů rozsáhlého zděného paláce velmože v jeho blízkosti.

Do interiéru kostela je možno nahlédnout a uvidět pozůstatky rotundy pod osvětlenou skleněnou deskou.

KONTAKT
kytka modra