SAKRÁLNÍ PAMÁTKY, POUTNÍ MÍSTA

Kostel sv. Stanislava

(0)
Pitín 113
Pitín, 687 71

Kostel s farou je v Pitíně připomínán již v 15. století. V r. 1585 postavili tehdejší majitelé zámku Nový Světlov, bratři Václav a Vilém Tetaurové, v Pitíně nový českobratrský kostel. Při reformačním hnutí po bitvě na Bílé hoře se obyvatelstvo Pitína vrátilo z velké části ke katolické víře. V r. 1650 byla farnost pitínská zrušena a její zprávu zajišťovali faráři z Bojkovic. V letech 1758 až 1773 byl kostel rozšířen o presbytář a sakristii. V r. 1786 byla fara v Pitíně znovu zřízena. Farní kostel sv. Stanislava vznikl ve své současné podobě v letech 1851 až 1855 přestavbou původního kostelíka téhož patrocinia. Nejrozsáhlejší opravu prodělal v letech 1950 až 1951, kdy byla kvůli vážnému poškození sejmuta klenba a celý interiér kostela byl zmodernizován. Opravený kostel posvětil pitínský rodák, olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha (1888 - 1961), který je pochován na místním hřbitově.

KONTAKT
+420 722 477 799
fapitin@ado.cz
www.fapitin.cz/
psz   Přístup tělesně postiženým
kytka modra