CZ EN DE PL

Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě otevře své brány 1. září

Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě otevře své brány 1. září

30 měsíců – tolik trvala výstavba a dokončení Cyrilometodějského centra včetně realizace výstavních prostor a instalace muzejních exponátů. Po dvouměsíčním testovacím provozu spojeném s dolaďováním posledních detailů vstoupí prvního září do budovy návštěvníci. Tento den se tak zařadí mezi nejdůležitější milníky v historii Slováckého muzea.

Nová přístavba v těsné blízkosti současného památníku se rozkládá na ploše tří pater a je tvořena specializovaným archeologickým pracovištěm, depozitárními prostory, knihovnou s badatelským zázemím a veřejným depozitářem, prezentačním sálem a, především expozičními sály.

„Expozice s názvem Kořeny slovanské kultury – Příběh Konstantina a Metoděje, nacházející se ve druhém patře spojeném se stávající budovou památníku skleněným krčkem, provede návštěvníky životem a odkazem sv. Cyrila a Metoděje, kteří položili základní kameny pro vznik prvních slovanských států a formování slovanské kultury. Při realizaci této expozice se tým Slováckého muzea, v čele s vedoucím archeologem Tomášem Chrástkem, vydal mj. do Severní Makedonie. Na břehu Ohridského jezera se nachází kaple sv. Nauma, ve které se díky interaktivní vizualizaci ocitnete nyní i ve Starém Městě. Odkaz sv. Cyrila a Metoděje, respektive jejich žáků, je na Balkáně dodnes velmi silný. V prostorách posledního podlaží nalezneme rovněž prezentační sál. Tato expozice rozvíjí a umně doplňuje expozici Velká Morava, kterou návštěvníci mohli navštívit doposud,“ vyslovil se PhDr. Ivo Frolec.

Region však není místem, které je spjato pouze s obdobím Velké Moravy. „V prvním patře, v expozici Archeologie – Pravěk Uherskohradišťska, objeví návštěvnici část jedinečných sbírkových předmětů, které muzeum nashromáždilo za více než 100 let své existence. Prvně v historii Slováckého muzea tak máme možnost dlouhodobě prezentovat archeologické nálezy z dávné minulosti,“ dodává rovněž PhDr. Ivo Frolec. Jeho slova doplňuje Mgr. Tomáš Chrástek, který představuje unikátní haptickou (hmatovou) stezku, která provede návštěvníka proti proudu času: „Formou replik a zvětšených rekonstrukcí autentických archeologických nálezů převážně z území Uherskohradišťska si můžete hmatem, ale i sluchem sami objevovat dávné kultury, seznamovat se s nádobami, které používaly, se zbraněmi, jimiž bojovaly, se šperky, kterými se krášlily, ale také s kamennými nástroji a rytinami či soškami nejstarších lovců a sběračů, kteří region obývali.“

Tam, kde končí dobrodružství haptické stezky, otvírá se návštěvníkům prostor, který multimediálními prostředky, ale i skutečnými nálezy z archeologických výzkumů představuje osídlení regionu v různých historických obdobích, jeho proměnami, zvláštnostmi či unikátními nálezy.

Prostory prvního patra zahrnují také dokumentační oddělení, pracovny archeologického oddělení, knihovnu a veřejný depozitář pro badatele.

Přízemní prostory budovy ukrývají zároveň výše zmiňované rozsáhlé depozitární prostory pro archeologické sbírky a technické zázemí budovy. „Realizace depozitárních prostor je jedním z klíčových aspektů stavby. Dosavadní kapacity byly totiž zaplněny cca z 95 %. V jednom z depozitářů je vybudována také trezorová místnost, kde jsou uloženy nejcennější předměty našich bohatých muzejních sbírek,“ doplnil PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea.

Co tedy návštěvníky od prvního září čeká?

V rámci jedné vstupenky tak zavítají do nové přístavby s dvěma novými expozičními sály a zázemím, ale také do stávající expozice Velká Morava, která otevírá pohled nejen na základy hřbitovního kostela z 9. století, ale i hroby a archeologické nálezy. Jak zdůrazňuje ředitel Slováckého muzea, PhDr. Ivo Frolec, „Památník Velké Moravy Cyrilometodějské centrum, národní kulturní památka, nabídne tak dnem svého otevření 1. září 2022 komplexní a současně jedinečný pohled nejen na období Velké Moravy, ale i stopy a odkazy našich předků, kteří tato místa obývali několik desítek tisíc let před současností.“

Na první neděli po otevření, 4. září v čase 13.00 až 18.00, připravil tým Slováckého muzea navíc pro veřejnost mimořádný doprovodný program. „Naši návštěvníci budou moci využít možnosti tří komentovaných prohlídek, připojit se k prohlídce depozitářů spolu s odborným výkladem, zapojit se do debaty s tvůrci expozic či ochutnat dobovou kuchyni Velké Moravy. Program bude zahrnovat také besedu Ing. Martiny Janochové na téma Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje spolu s projekcí dokumentu Pěšky bez hranic. Pro děti si programové pracovnice muzea připravily venkovní aktivity a tvořivé dílny. Veškeré informace naleznou návštěvníci na našich webových stránkách či sociálních sítích,“ připomíná Ing. Petra Bubeníková, PR manažerka Slováckého muzea.

 

Bližší informace: Mgr. Tomáš Chrástek, vedoucí archeologického oddělení

mobil: +420 734 282 496

e-mail: tomas.chrastek@slovackemuzeum.cz

www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

Může vás také zajímat:

13. 6. 2024
Památkové domky Slovácka přilákaly návštěvníky z celé republiky i zahraničí
První červnový víkend 1.-2. 6. 2024 proběhl 10. Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí. Zájemci o historii a lidovou architekturu Slovácka měli ...
05. 6. 2024
Strážnický festival představí na tři a půl tisíce účinkujících. Zaměří se na české skladatele nebo Chodsko
Strážnici čeká opět záplava desetitisíců návštěvníků. Na konci června se uskuteční 79. ročník vyhlášeného folklorního festivalu. V bohatém programu bude mít výsostné postavení program připomínající ...
05. 6. 2024
Filmové léto na Slovácku
Červen již začal a tak myšlenky na nadcházející léto jsou čím dál tím silnější. Jaké vzpomínky máte s tímto ročním obdobím spojené vy? Pohoda a ...
Nastavení preferencí
Zde si můžete přizpůsobit soubory cookie podle kategorií dle vašich preferencí a potřeb.
Nutné cookies pro provoz webu
Tyto cookies zajišťují důležité funkce webových stránek. Používají se například pro zabezpečení, správu sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
Výkonnostní cookies
Podle vašich zájmů tyto cookies umožňují správně zobrazit konkrétní obsah a reklamy na stránkách třetích stran a sociálních sítí.
Analytická cookies
Slouží pro zlepšení fungování webových stránek tím, že posílají informace o tom, jak stránky využíváte.
Souhlasím se všemi cookies
Uložit nastavení