Nový regionální katalog biopotravin a ekologického zemědělství pro spotřebitele

Nový regionální katalog biopotravin a ekologického zemědělství pro spotřebitele

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic po pěti letech aktualizovalo a vydává regionální katalog ekologického zemědělství. Představuje zajímavé ekofarmy a výrobce biopotravin Zlínského kraje a Hodonínska. Prezentuje jejich produkci a služby, které mohou využít přímí spotřebitelé. Katalog nese název „Kam pro bio ve Zlínském kraji a na Hodonínsku“

Ekologických podnikatelů je v regionu už téměř 500. V katalogu jsou uvedeni ti, kteří nabízejí přímý prodej ze dvora, e-shop, ubytování na farmě či jinou službu určenou přímo spotřebitelům.

Na 28 stranách najdete tipy na ekologické pěstitele, chovatele a výrobce biopotravin. Nechybí ani tipy na restaurace, které odebírají suroviny od ekologických zemědělců. Někteří zemědělci nabízejí i exkurze nebo pobyty na farmách. Další firmy můžete pak najít také na webu vydavatele www.iskopanice.cz, kde je katalog v online formě ještě obsáhlejší.

Katalog v tištěné podobě můžete získat zdarma či za dobrovolný příspěvek u vydavatele (IS Kopanice) ve Starém Hrozenkově. Informační středisko jej bude zasílat zájemcům také poštou - v tom případě hradí poštovné odběratel. Během roku 2021 se bude katalog distribuovat i prostřednictvím některých ekofarem, výrobců a prodejců biopotravin. Bude k dispozici také na regionálních akcích zaměřených na ekologické zemědělství.

Vydání katalogu podpořili finančně KEZ o.p.s. Chrudim a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, regionální centrum Bílé Karpaty.

Zajímají vás kromě katalogu i další informace o regionálních akcích zaměřených na ekologické zemědělství, nabídkách regionálních ekofarem aj.? Zašlete svoji e-mailovou adresu do rozesílkové databáze Informačního střediska pro rozvoj Moravských Kopanic iskopanice@razdva.cz.

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic se sídlem ve Starém Hrozenkově je neziskovou organizací, která se už víc než 25 let věnuje i osvětě, vzdělávání a propagaci ekologického zemědělství v regionu.

Dobrovolným příspěvkem můžete podpořit její další fungování. Děkujeme.

Kontakt:

Renata Vaculíková, Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s., 68774 Starý Hrozenkov 314, tel: 572 696 323, iskopanice@razdva.cz, www.iskopanice.cz

Příloha: přední strana katalogu

Může vás také zajímat:

14. 1. 2021
“Když se houbaři radují, vinaři pláčou” aneb jaká byla loňská úroda vína?
Zajímáte se o víno a těšíte se na každý nový ročník? Jaká budou letos vína, kterým odrůdám se dařilo či nedařilo? Přečtěte si zajímavé informace…
14. 1. 2021
Slovácká zabijačka a jiné masopustní tradice se letos neuskuteční
V návaznosti na aktuální opatření byli ve Skanzenu Rochus bohužel nuceni s předstihem zrušit připravovaný pořad Slovácká zabijačka a jiné masopustní tradice, který měl proběhnout…
30. 12. 2020
Slovácko 2020 rekapitulujeme v číslech a přejeme všem úspěšný rok 2021
Přestože letošní rok byl pro cestovní ruch přetěžký, rádi bychom poděkovali všem, kteří v něm nezapomněli na Slovácko. Návštěvníkům za to, že přijeli poznávat krásy našeho…
kytka modra