CZ EN DE PL

Hody milé hody…

Hody milé hody…

… Už sem dohodoval. Tak se to zpívá v jedné lidové písničce. Ve skutečnosti jsme ale na Slovácku letos ještě nedohodovali. Celkem dva hodové víkendy nás totiž ještě čekají…

Hody patří na Slovácku mezi nejvýznamnější slavnosti a tuto tradici dodržuje nespočet obcí. Termín není pevně stanoven. Často si jej obec volí podle svátku patrona, kterému je zasvěcen kostel v jejich obci. Proto se nazývají například Václavské, Michalské a tak podobně. To se však nelíbilo císaři Josefovi II., a tak nařídil slavit hody vždy třetí říjnovou neděli. Z jednoho prostého důvodu – v této době bylo již po sklizni a nepracovalo se na polích. Ve skutečnosti ale některé obce nadále slavily hody i dle sebe a proto dodnes slaví hody hned dvoje – jedny letní a druhé císařské.

Nedílnou součástí hodů jsou bezpochyby kroje. Někteří mají tu čest, že mohou nosit velmi staré, ale o to vzácnější a krásnější kroje, které se podařilo rodině dochovat. Někteří si pořizují kroje nové, šité „na míru“. Tak či tak, nošení kroje a účast na hodech je pro rodinu vždy velkou událostí. Zejména pak pro rodiny, jejichž členové jsou během hodů stárci. Stárek a stárka jsou ústředními postavami celých hodů.

Samotný průběh hodů je pak individuální. Zpravidla je však součástí několikadenního programu slavnostní krojovaný průvod, povolení hodů starostou obce, obchůzka po obci, hodová zábava při dechové nebo cimbálové muzice a také hodová mše. Pořadí těchto dílčích aktů a další doprovodný program je v souladu s tradicemi konkrétní obce. Během zmíněného povolení hodů je starostou obce slavnostně předáno stárkovi právo. Právo vést hody a hodovou chasu. Toto právo je i symbolicky znázorněno – může mít podobu šavle, stromku nebo věnce, zpravidla je vždy bohatě zdobené, například krušpánkem, rozmarýnem, stuhami a dalšími dekoracemi. Toto právo pak musí stárek a celá hodová chasa po dobu hodů pilně střežit, aby ho neukradl někdo z okolních obcí, jak se bohužel občas stává. Taková ztráta je pak pro stárky velkou ostudou, protože právo nedokázali uhlídat.

Během hodových obchůzek a na zábavách je chase nabízeno velmi bohaté občerstvení, na oslavu hojnosti a blahobytu. Popíjí se víno nebo tradiční pálenky. Je to příležitost, kdy se občané setkají a zapomenou chvíli na to, že mají moc práce a málo času a užívají si hodování. To plyne i z minulosti, kdy bylo venkovské obyvatelstvo v neustálém pracovním procesu, a tak alespoň jednou do roka, když zrovna nebylo na polích mnoho práce a hospodářství mohlo zmírnit tempo, měli příležitost se pobavit a ochutnat jídlo a pochutiny, které se běžně na jídelních stolech chudých neobjevovaly.

Na Slovácku je hodová sezóna rok od roku pestřejší a ani letošní rok nebyl výjimkou. Nezbývá nám, než si užít dva poslední hodové víkendy. Tento víkend se můžeme přijet veselit například do Břestku, Huštěnovic nebo do Svatobořic-Mistřína. O dalším víkendu potom do Mutěnic.

 

Může vás také zajímat:

23. 3. 2023
S vínem lze poznat i slovácké sklepní areály, krajinu s vinicemi či tradice
Neuvěřitelnou porci vinařských akcí pod širým nebem chystají producenti ze Slovácka. Nejen že po covidu žádná neskončila. Dokonce se objevují nové. Níže najdete padesátku příležitostí ...
23. 3. 2023
Projděte a poznejte MOSTY
Ke královskému městu Uherské Hradiště patří voda od nepaměti. Vždyť ono samo vzniklo na spletité síti potoků a potůčků, které byly součástí údolních niv řek ...
09. 3. 2023
Příchod jara na Slovácku
Na Slovácku se již rozbíhají akce, kterými pomalu vstupujeme do nadcházející turistické sezóny. Přinášíme stručný přehled těch nejbližších pro vaši inspiraci. Na Velehradě přivítáme jaro výstavou ...
Nastavení preferencí
Zde si můžete přizpůsobit soubory cookie podle kategorií dle vašich preferencí a potřeb.
Nutné cookies pro provoz webu
Tyto cookies zajišťují důležité funkce webových stránek. Používají se například pro zabezpečení, správu sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
Výkonnostní cookies
Podle vašich zájmů tyto cookies umožňují správně zobrazit konkrétní obsah a reklamy na stránkách třetích stran a sociálních sítí.
Analytická cookies
Slouží pro zlepšení fungování webových stránek tím, že posílají informace o tom, jak stránky využíváte.
Souhlasím se všemi cookies
Uložit nastavení