VÝSTAVA

Výstava “Krojové inspirace napříč Slováckem”

(0)
Masarykovo nám. 34/3
Kyjov, 69701
14. - 30. 8. 2019

Podoby tradičního lidového oděvu a jeho proměny v průběhu času… v Čajovně & Galerii, v KD. Vernisáž výstavy proběhne 14.8. (ST) v 16:00 h.

Pro obyčejného člověka byl oděv stejně důležitý jako obživa, střecha nad hlavou, nástroje a nářadí. Oděv byl a zůstává potřebný každodenně jako ochrana, na významu nabýval v čase zimy, zdoben byl pro čas sváteční. Jeho podobu formovaly přírodní a zeměpisné podmínky, úroveň výroby a obchodu, schopnosti řemeslníků a domáckých výrobců, vliv měst, módy. Svou roli hrála etnicita, náboženské vyznání, příslušnost k panství, k farnosti a další. V bohatších zemědělských oblastech a kolem měst se regionální typy tradičního oděvu vytvářely a ustálily rychleji, v podhorských a horských oblastech byl proces pomalý a v tradičním odívání zůstávalo více variant. Větší typovou pestrost odívání lze na Slovácku sledovat dodnes. O vytváření krajových typů s označením tradiční oděv můžeme hovořit od 18. století. Zásadní změny v lidovém oblékání vidíme na konci 18. a v prvním desetiletí 19. století ve vazbě na zrušení nevolnictví a růst úrovně venkova i měst. Lidé začali dbát na své oblečení i jeho vzhled, rozvíjel se tvůrčí projev v celkové skladbě oblečení, v barevnosti i detailech. Pozornost byla více soustředěna na oblečení sváteční, které upozorňovalo na osobnost svého nositele. Etnografka Romana Habartová se ve svém odborném zájmu celoživotně zabývá mj. také tradičním odíváním a rukodělnými dovednostmi, věnuje pozornost jejich tvůrcům. Přispělo k tomu i její rodinné zázemí, maminka jako modistka, návrhářka, krejčová se specializací na svatební šaty, později na krojovou krejčovinu; otec kovář a podkovář, se zaměřením také na uměleckou tvorbu. Autorka výstavy se dlouhodobě věnuje návrhům rekonstrukcí a stylizací tradičního oděvu i kostýmů. Během 35 let vytvořila přes 70 krojových celků. Z nich je dnes prezentován reprezentativní výběr napříč Slováckem. V její práci je možné spatřit důvěrnou znalost regionu, ikonografických dokladů a muzejních sbírek jako inspiračního zdroje pro vznik kompletů, v nichž se odráží hluboký vztah lidí k prostředí, kde žili, jejich um, cit, smysl pro harmonii a detail. Dnes zde můžeme obdivovat dovednosti více než 30 současných tvůrců, kteří se na vystavených prototypech svou tvůrčí invencí podíleli. I na Slovácku byl na některých místech kroj už zapomenut. Svědkem jeho podoby jsou ikonografické doklady, dobové fotografie, jednotlivosti krojů ve sbírkách našich muzeí, které zůstávají pokladnicí lokálního, regionálního i národního dědictví pro nás i generace příští. Pojďte se podívat, jak to s kroji kdysi bylo, je a možná jednou bude…

Autorka: Romana Habartová

POŘADATEL
VSTUPNÉ

vstup volný

Ke stažení
kytka modra