VÝSTAVA

Výstava k 100. výročí narození Vladimíra Vašíčka

(0)
Masarykovo nám. 30/1
Kyjov, 69701
15. - 30. 8. 2019

Výstava v Radniční galerii v Kyjově. Vernisáž výstavy proběhne 15.8. (ČT) v 17:30 h. „V příbězích historie českého malířství na počátku druhé poloviny 20. století vystupovalo jen nemnoho výtvarných ateliérů. Patřili k nim někteří z členů tzv. „válečných skupin“ a jejich generačních druhů, kteří nepodlehli nátlakům stranického dogmatismu. K nim se přiřazovalo i několik autorů narozených kolem roku 1920. Nezastupitelné místo zaujal mezi nimi i Vladimír Vašíček. Pouze jemu bylo dopřáno, aby své dílo v neoslabené kreativitě dovedl do závěru dvacátého věku, stal se klasikem i nestorem moderního českého malířství poválečné éry a reprezentantem moravského regionu a současně umělcem, který svoji tvorbu dovedl k celoevropským souvislostem.“ (J. Maliva, z katalogu výstav v GVUH v Hodoníně a OGV v Jihlavě, 1999). „Vašíčkova abstraktní malba je dílo obsáhlé, obsahově i formálně souvislé, složité ve vícevýznamnosti a multidimenzionální vrstevnatosti. Možno ji jednoznačně pociťovat, ale nikoliv interpretovat.“ (J. Kačer, z katalogu výstavy v MG v Brně, 1996) „V historii se uplatňuje dílo Vladimíra Vašíčka úměrně tomu, kolik se zrodilo výtvarných umělců jeho typu. Nikdy jich nebylo mnoho, ale nějací byli a budou vždy, nebo skoro vždy. Nikdo není na světě sám; v krátkých časových úsecích snad, ale v delších ne. A v tom je záruka dějinné spravedlnosti. Už proto tvorba Vladimíra Vašíčka nepotřebovala žádného obhájce a nepotřebuje ani v dnešní době.“ (V. Tetiva, při zahájení výstavy ve Wortnerově domě AJG v Českých Budějovicích, 2005).

POŘADATEL
VSTUPNÉ

zdarma

kytka modra