KULTURA

Pod pokličkou

(0)
Velehradská 714
Uherské Hradiště, 68601
30. 9. - 04. 5. 2020
18:00 - 19:30

Cyklus pondělních besed v knihovně s Mgr. Mirkou Šelle
Zveme vás na sérii besed na témata, která spojuje to, že vzbuzují zvědavost a TOUHU PO POZNÁNÍ, touhu po změně k lepšímu.
Besedy budou probíhat vždy v pondělí od 18 do 19:30 hodin, vstupné na jednotlivé besedy je 30 Kč.

30. 9. 2019 - Děti, peníze a hry
Ano nebo ne? Kdy a proč? Emoce vůči vytouženému a zakázanému, vzdor a extrém, dospělí a děti, je v tom rozdíl?
4. 11. 2019 - Dávám, ale nevrací se mi
Energetické blokády ve vztazích a jejich vliv. Komunikace, manipulace, podmíněnost, vynucování...Jsem uvězněný mezi dvěma protichůdnými silami a velmi nejistý v tom, co je nejlepší pro mne.
2. 12. 2019 - Prázdné rituály
Duchovnost dnes, co jsou rituály? K čemu mohou sloužit? Jaké máme rituály a víme o tom, že jsou to rituály? Rituály u dětí a dospělých, chybějící rituály v moderní společnosti.
13. 1. 2020 - Esoterika v běžném životě
Vědecký a esoterický přístup k životu, vysvětlení pojmů. Co nás může tak dráždit na esoterice? Esoterické metody a jejich využití - podle čeho vybrat?
3. 2. 2020 - Nemoci, nákazy, epidemie a já
Psychosomatika a duševní příčiny nemocí. Příklady obrazů nejběžnějších nemocí. Proč sestra na infekčním neonemocní a já to chytnu, jen o tom slyším?
2. 3. 2020 - Žena a muž - boj nebo partnerství
Typy a dynamika vztahů, princip mužské a ženské energie. Jakou životnost má výchova našich prababiček?
6. 4. 2020 - Konce a začátky
Smrt a zrození, koloběh, cyklická obnova. Které konce a začátky jsou skutečně důležité? Přelomy a přechody, svatby, mateřství, osamostatnění...
4. 5. 2020 - Emoce - dobrý sluha, špatný pán
Emoční reakce a emoční vzorce, jejich vliv a práce s nimi u dětí a dospělých. Staré rány z dětství a jejich následky.

POŘADATEL
VSTUPNÉ

30 Kč na jednotlivé přednášky

psz   Přístup tělesně postiženým
kytka modra