Po formanských stezkách křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami - trasa MAS Hříběcí hory

Náročnost: střední
Délka: 0.2 km
Časová náročnost: vícedenní

vedení trasy

1. JS Galatík Těšánky | Grunt Galatík s.r.o. - rekreační dvůr Těšánky | 2. Troubky-Zdislavice | 3. Zborovice | 4. Morkovice-Slížany | 5. Hoštice | Zámek Hoštice | 6. Jezdecký klub farma Divoky | 7. Milovice | 8. Soběsuky | Jezdecký klub Alima Soběsuky | 9. JK Paráda Skržice o.s. | 10. Zdounky | 11. Věžky | 12. Počenice-Tetětice | 13. Dřínov | 14. Uhřice | 15. Prasklice | 16. Pačlavice | Zámek Pačlavice | 17. Lhota | 18. Nítkovice | 19. Kunkovice | 20. Městys Litenčice | 21. Honětice | 22. Cetechovice | Zámek Cetechovice | 23. Koryčany | Hipocentrum Koryčany, v.o.s. |

popis

Nové hipostezky na území MAS – Hříběcí hory a MAS Partnerství Moštěnka byly vybudované díky projektu spolupráce Po formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami, který byl realizovaný za finanční podpory EU z prostředků Programu rozvoje venkova LEADER. hipostezky vedou převážně po polních a lesních cestách. Jsou vyznačeny téměř 400 směrovek a vzniklo na nich 45 malých a 3 větší odpočívky, 2 krytá a 42 nekrytých úvazišť, u Těšánek replika vodního mlýna a patnáctimetrová rozhledna a jsou zde umístěny informační mapy a tabule. Již existující hipostezky na Vyškovsku se tak rozšíří o oblast Chřibů, Buchlovska a jižní Hané. S celkovou délkou 230 kilometrů je tato hipotrasa nejdelší na Moravě.

fotogalerie

MAS Hříběcí hory byla založena v r. 2005 pod formou občasného sdružení za účelem získání dotací z EU z programu LEADER v plánovacím období 2007-2013. Aktivity MAS Hříběcí hory jsou zaměřeny na zvýšení kvality života ve venkovských oblastech, podporu cestovního ruchu a také zviditelnění a zatraktivnění mikroregionu, ve kterém působí. Jedním z prostředků dosažení jmenovaných cílů je i úspěšně zprovozněná hipotrasa.

Na území MAS - Hříběcí hory prochází jezdecká stezka o délce 155 km katastrem 22 obcí. Hlavní páteřní trasa začíná v Těšánkách (Grunt Galatík) a vede přes Lebedov, Litenčice, Prasklice, Uhřice, Dřínov a Zborovice zpět do Těšánek. Další významný úsek přivádí trasu k dalším úsekům, kterými je celý komplex tras maximálně propojen - zahrnuje obce Lebedov, Hoštice, Morkovice - Slížany a Troubky. Mnohé odbočky, spojky a dílčí okruhy tvoří síť jednotlivých tras dokonale pokrývajích celé území MAS Hříběcí hory.
     Hipostezka propojuje jednotlivé jezdecké stáje v regionu a turisticky zajímavá místa jako jsou zámek Litenčice, rozhledna a replika vodního mlýna v Těšánkách, Kostel sv. Jana Křtitele v Uhřicích či Národní přírodní památka Křéby  Všechny trasy jsou značeny v souladu s pravidly doporučenými Klubem českých turistů. Vybraná místa na trasách jsou doplěna mobiliářem - odpočívkou, úvazištěm pro koně, informační tabulí a odpadkovým košem.
     Značené stezky vedou převážně po polních a lesních cestách, které byly původně formanskými stezkami - hustě křižovaly toto území a jsou zaneseny ve starších mapách.
     Do projektu se zapojilo 11 místních jezdeckých stájí, které nabízejí jezdecký výcvik koní a jezdců, ustájení koní, nebo pořádají sportovní i rekreační jezdecké aktivity.

Zapojené jezdecké stáje: JS Galatík Těšánky, Hipocentrum Koryčany, JK Pospíšilík Skržice, JK Paráda Skržice, JS Michaela Fojty Cvrčovice, JK Alima Soběsuky, JS Jan Štěpánek, JK Divooky, Janáskovi - Lískovec, Koníran Tetětice, JS Igor Pokorný Honětice

MAPA TRASY (.jpg, 1.49 MB)

Hipotrasa Hříběcí hory

303973_180556048694699_170977256319245_391589_757143324_n.jpg (800x533, 79.48 KB)
308594_180556355361335_170977256319245_391598_1710752131_n.jpg (800x533, 45.96 KB)
383391_180555732028064_170977256319245_391579_1675290882_n.jpg (800x533, 67.47 KB)
386052_180556022028035_170977256319245_391588_363003826_n.jpg (800x533, 65.57 KB)
391846_180556125361358_170977256319245_391591_200979614_n.jpg (800x533, 90.82 KB)
hipostezky1l.jpg (800x600, 43.91 KB)
hipostezky2l.jpg (800x600, 63.60 KB)
mapa hipotrasy Hříběcí hory, 536x600, 78.48 KBmapa hipotrasy Hříběcí hory
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem