Naučná stezka Porozumění

Náročnost: nejnižší

vedení trasy

1. Velehrad | 2. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje | 3. Archeoskanzen Modrá | 4. Národní kulturní památka Modrá - Na Díle |

popis

Bezbarierová přírodovědně-historická naučná stezka pro handicapované vede od baziliky ve Velehradě ke kostelíku sv. Jana v Modré. Je dlouhá 1,5 km.

fotogalerie

Bezbariérová stezka umožňuje i handicapovaným seznámit se s životem v okolí rybníků mezi Velehradem a Modrou, archeoskanzenem s ukázkou slovanského osídlení středního Pomoraví období Velké Moravy i lokalitou národní kulturní památky Na Díle se základy a replikou nejstarší slovanské kamenné stavby u nás – kostelíku sv. Jana.

Stezka začíná u velehradské baziliky a vede po stezce se zpevněným povrchem kolem Konventního rybníka. Po trase je možné pozorovat život kolem rybníků, vodní ptactvo i mokřadní rostliny, kolem rybníků jsou trvale instalovány i dřevěné sochy z řezbářského sympozia festivalu Kunovické léto. Po přejetí silnice pak je možné si prohlédnout expozici archeoskanzenu a základy původního kostelíka i jeho repliku

Naučnou stezku je vhodné absolvovat od jara do podzimu.

Stezku spravuje obec Modrá se členy Junáka, svazu skautů a skautek ČR, středisko Modrá.

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem