Naučná stezka Květná

Náročnost: nejnižší

vedení trasy

1. Strání | 2. Crystalite Bohemia - Květná | 3. PR Nová hora | 4. Vrchol Nová hora |

popis

Převážně přírodovědně zaměřená naučná stezka na 9 zastaveních (+1 odbočení) představuje přírodu luk, pastvin a lesů severovýchodního úbočí Velké Javořiny ve Straňanské kotlině. Stezka je vhodná pro pěší i cyklisty, v zimě i pro běžkaře, a je dlouhá 7 km.

fotogalerie

Okruh naučné stezky začíná u sklárny v Květné úvodní tabulí, která představuje samotnou stezku, obec Strání a její okolí. Trasa pokračuje jihozápadním směrem ke koupališti do údolí Svinárského potoka, kde po lesní cestě odbočí vpravo mezi domy a stoupá lesní cestou k vodojemu. Tady vás panel seznámí se způsoby hospodaření v okolní krajině, představí přírodní rezervaci Nová hora, která je vidět na protější stráni nad Květnou, zmíní se i o zdejších lidových tradicích. Stezka vede dál polní cestou loukami a pastvinami k přírodní památce Mechnáčky, kde panel informuje o rostlinách a živočiších, kteří se zde vyskytují. Trasa následně přechází do lesa k Svinárskému potoku, kde představuje geologické a hydrologické poměry území a řešení vodní eroze. Z tohoto stanoviště je možné odbočit do protějšího svahu, kde je doplněna zastávka představující místní lesy a způsoby hospodaření v lesích. Po návratu zpět ke 4. stanovišti se stezka stáčí údolím Svinárského potoka zpět směrem do Květné. Na stanovišti při lesním prameni U Cicůrku je popsán význam vody a seznamuje s ptáky v okolních lesích. Odtud stezka vede kolem hájovny, za kterou odbočuje lesní cestou směrem k hranici se Slovenskem. U křížení se zelenou turistickou značkou vedoucí z Květné na Velkou Javořinu, na tzv. Maďarské cestě, stanoviště seznamuje s pralesními rezervacemi na Javořině, myslivostí, chovem lovné zvěře, lesními plodinami a léčivými bylinami. Cesta pokračuje k lesnímu močálu U sladké jabloně, kde seznamuje panel s obojživelníky Karpat, následně, při hranici se Slovenskem, pokračujete k předposlednímu zastavení u potoka Kaštinka, které představuje živočichy potoků a houby Bílých Karpat. Stezka pokračuje k mostku na říčce Klanečnici a do Květné k hlavní silnici, kde je poslední zastávka seznamující se životem v obci Strání-Květná, přibližuje Javorinské slavnosti a myšlenku bratrství Čechů a Slováků.

O stezku pečuje Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou.

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem