Naučná stezka Modřansko

Náročnost: nejnižší

vedení trasy

1. Modrá | Archeoskanzen Modrá | 2. Národní kulturní památka Modrá - Na Díle | 3. Rozhledna nad Modrou | 4. Králův stůl |

popis

Naučná stezka představuje na 5 zastaveních historii a současnost obce Modrá a blízkého okolí. Je dlouhá 4,5 km a je vhodná pro pěší, cyklisty i motorizované.

fotogalerie

Historicko-vlastivědná naučná stezka vás seznámí s vývojem osídlení obce Modrá a okolí od pravěku (asi 5000 let před n. l.) až po dnešní dobu. Vede převážně po silnici směřující z Velehradu na Bunč a Kroměříž a je tedy vhodná pro všechny typy dopravy od pěší po motorizovanou. Stezka začíná na parkovišti Hotelu u Velehradu v sousedství archeoskanzenu panelem „Historie“. Seznámí vás s vývojem osídlení na základě archeologických nálezů a se vznikem obce Modrá. Trasa pokračuje k archeologické lokalitě Na Díle, vyhlášené národní kulturní památkou, k místu nálezu základů kostelíka sv. Jana Křtitele z přelomu 8. a 9. století, první doložené kamenné slovanské stavby na našem území. V roce 2000 byla vedle historických základů postavena replika tohoto kostelíka. Naučná stezka vede dále do středu obce Modrá, kde na autobusové zastávce je panel třetího zastavení „Současnost“, který seznamuje se současnou obcí, jejím životem, činností obce a aktivitami obyvatel, zejména zapojením do Programu obnovy venkova, ve kterém dosahuje obec dlouhodobě výborných výsledků. Čtvrtá zastávka „ Panoramatický pohled“ je nad obcí u dřevěné rozhledny, ze které jsou krásné pohledy do širšího okolí, údolí řeky Moravy, Vizovických vrchů a Bílých Karpat, při výjimečné viditelnosti je vidět i Pálava a Hostýnské vrchy. Posledním, pátým zastavením je „ Králův stůl“, kamenný útvar o jehož významu se dodnes vedou spory zda se jednalo o pravěký kalendář, astronomickou observatoř či obětní oltář. Bylo prokázáno, že byl opracován člověkem, na jeho povrchu byly nalezeny a identifikovány keltské runy a dle pověsti u něj odpočíval a obědval na počátku 13. století král Přemysl Otakar I., od čehož dostal i název Králův stůl. Zde stezka končí a je možné pokračovat po silnici dále na Bunč a Kroměříž. Pěší mohou pokračovat i po žluté turistické cestě buď na jihozápadně na Salaš (2,5 km) nebo severovýchodně do obce Janovice (1 km).

Stezka je přístupná a vhodná k návštěvě po celý rok.

O stezku pečuje obec Modrá a Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Modrá.

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem