Naučná stezka Po zelené Hostětínem

Náročnost: nejnižší

vedení trasy

1. Hostětín | Centrum Veronica Hostětín |

popis

Naučná stezka ve 4 zastaveních informuje o ekologických projektech v obci Hostětín. Trasa je nenáročná, dlouhá 1,5 km a vhodná pro pěší i cyklisty.

fotogalerie

Naučná stezka vás seznámí s ekologickými aktivitami a projekty v obci Hostětín. Začíná základní informační a orientační tabulí na návsi. Na dalších stanovištích již jsou netradiční panely ve formě dřevěných skulptur. Ty vás seznámí s rekonstruovanou tradiční sušírnou ovoce a moštárnou, kořenovou čistírnou odpadních vod a centrální obecní výtopnou na spalování biomasy – dřevěné štěpky. Naučnou stezku je možné absolvovat v průběhu celého roku, nejlépe však při pořádání některé z akcí, např. v září při Jablečné slavnosti, kdy probíhá i ukázka moštování a sušení ovoce.

O stezku pečuje ZO ČSOP Veronika Brno a obec Hostětín.

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem