Naučná stezka Bojkovická

Náročnost: nejnižší

vedení trasy

1. Bojkovice | 2. Pitín | 3. Hostětín | 4. Šanov |

popis

Přírodovědně-historická naučná stezka vás na 10 zastaveních obeznámí s přírodou, historií i životem na Bojkovicku. Vhodná je pro pěší i cyklisty. Má dva okruhy, delší má délku 24 km, kratší 16 km.

fotogalerie

Naučná stezka začíná u vlakového nádraží v Bojkovicích úvodním panelem, seznamujícím s Bílými Karpaty a popisem stezky. Další zastávka představuje město Bojkovice, jeho historii i současnost. Trasa pokračuje do obce Pitín, kde vás kromě obce seznámí i s tradičními ovocnými odrůdami. V Hostětíně pak panel informuje o obci a přírodní památce Žleb. Stezka vede dál do obce Šanov, kde kromě obce upozorní i na ochranu památných stromů. U kóty Na koncích (652 m n. m.) na hranici se Slovenskem se seznámíte s karpatskými bučinami a geologií Karpat. Na dalším stanovišti u pramenů Olšavy se dozvíte informace o této řece a prameništích v Bílých Karpatech. Zde můžete odbočit na malý okruh a podél toku sestoupit do Pitína, kde se po trase seznámíte s vodními společenstvy a územním systémem ekologické stability. Zvolíte-li velký okruh, pokračujete přes vrch Ochoz (655 m n. m.) a Lokov (738 m n. m.) do obce Krhov (část obce Bojkovice). Tady vás poslední stanoviště seznámí s obcí a zemědělstvím v této oblasti. Odsud již sestoupíte zpět do Bojkovic.

Navštívit stezku je vhodné v průběhu celého roku – využijete četné výhledy do krajiny. V jarním období můžete pozorovat na mnoha místech a hlavně v přírodní památce Žleb u Hostětína kvetoucí vstavačovité rostliny.

O stezku pečuje Správa CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích.

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem