Domácí

Vážení krajané,

obracáme sa při tejto slavnej příležitosti aj na vás, abiste s tích novích stránek také neco mněli. Vibrali zme pár míst, o kerích si mislíme, že bi sa vám mohli hodit, až budete přemíšlat, kam sa jít podívat. Esi je už znáte, tak sa omlúváme, ale né moc, šak možete jít, kam chcete, toto sú enom, jak sa říká, tipi. Diť néni špatné trochu ňúrat po Slovácku. Přídete na iné myšlénky a podpoříte aj cestovní ruch. Stejně zme zviklí si vječinu vjecí obstarat sami, tak sa možem naučit aj ten ruch.


Šťastnú cestu!

 
 • Krásné skali s pískovca. Je to kúsek od červenéj znački, ale blbje sa to hledá. Gdo sa tam dostane, nestačí sa divit. Gdo si trúfá, može lozit.
 • Určitě to každí zná ze školi, ale skoro nigdo sa tam nebil podívat, tož bi bilo dobré s tím neco dělat. Píše sa, že je to skoro nejdúležitější pravjeké naleziště.
 • Toto je velice záslužné. Ti kívací obludi, co kolem Hodonína čerpajú naftu, viděl asi každí, ale málogdo o tom ví neco víc. V muzeu vám to visvjetlijú.
 • Monastýr najdete v Hrubé Vrbce, rodišti svatého Gorazda II., zakladatele novodobé pravoslavné církve v Čechách a na Moravě, mučedníka popraveného za skrývání parašutistů po atentátu na R. Heydricha.
 • Početná židovská komunita sídlila ve městě od 15. století. V obecném povědomí je pravděpodobně nejvíce zapsána legendami obestřená postava rabbi Löwa, který zde působil.
 • Trasa je ideálním námětem pro osvěžující vycházku po Chřibech. Seznamuje s významnými archeologickými lokalitami i novější historií.
 • Dřív sa tam jezdilo na dovolenú dost, ale fčil je to o cosi slabší, asi ste zas bili v Chorvatsku. Přitom je na Kopanicách tak krásně. Po téj stesce stójí za to sa projít. Uvidíte hori a aj sa neco dovíte.
 • V létě roku 1996 byla zpřístupněna naučná stezka Ždánickým lesem. Pokračují tak ekologické aktivity zahájené v roce 1990. Cílem tohoto úsilí je ochrana překrásných zdejších lesů, jejichž skladba a přirozený vývoj vytvářený stovky let, byly neúměrnou těžbou v osmdesátých letech narušeny. V roce 1994 byla vyhlášena přírodní rezervace v části lesa U Vrby (30ha), která zahrnuje původní dubo - bukový porost a je součástí nadregionálního biocentra, jednoho z článků Územního systému ekologické stability. Najdeme ji asi 700 m severně od prameniště Jordánku.
 • Naučná stezka byla zřízena v roce 2005 mezi Kyjovem a Bohuslavicemi, návštěvníky má seznámit s některými přírodními a historickými zajímavostmi okolí Kyjova a Bohuslavic. Na trase, která měří necelých 17 km je rozmístěno 9 informačních panelů Přemostění naučné stezky v Bohuslavicích nabízí možnost občerstvení a výběr delší nebo kratší varianty trasy, jejíž celkové převýšení činí 230 m.
 • Národní přírodní památku Váté písky neboli Moravskou Saharu najdeme podél železniční trati mezi stanicemi Bzenec a Rohatec. Tato oblast o rozloze 99,8 ha, ležící v nadmořské výšce 190 m, byla vyhlášena Národní přírodní památkou v roce 1990.
 • Naučná stezka provázející podhůřím Bílých Karpat věnovaná v českých zemích vzácnému jeřábu oskeruši, který je v této oblasti hojně rozšířen. Stezka je značena červeným šikmým pruhem a k dispozici jsou dva okruhy – 3km a 7km. Na stezku lze vyjít např. u Muzea oskeruše ve Tvarožné Lhotě a cestou lze navštívit rozhlednu na Travičné, obec Radějov nebo si prohlédnout chráněnou Špirudovu oskeruši.
 • Na vrchu Johanka (272 m) východně od obce Hýsly stojí 11 metrů vysoká dřevěná rozhledna.
 • Rozsáhlé zříceniny hradu založeného kolem roku 1330.

Akce

 
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem