vyber lokalitu:

Vyhledávání turistických cílů

Slovácko Příroda
Název Obec Typ
Horky 6.jpg
přidat na Můj Tip! PR Horky
významnost: 2
Travnaté a křovinaté svahy kopce Nákla asi 1,5 km jihozápadně od Milotic s bohatou populací hlaváčku jarního. Z důvodu výskytu hadince červeného byly...
Milotice
 • Fauna a flora
 • Chráněná území
Hovoranské louky 2.jpg
přidat na Můj Tip! PR Hovoranské louky
významnost: 2
Výměra 10,99 ha. Prudké travnaté svahy nad bezvodým údolíčkem, 1,5 km severozápadně od Hovoran. Jedna nejvýznamnějších lokalit stepních luk na...
Hovorany
 • Fauna a flora
 • Chráněná území
přidat na Můj Tip! PR Hutě
významnost: 2
Přírodní rezervaci Hutě tvoří bývalé pastviny s rozptýlenou zelení, mokřady, pramennými vývěry a lesíky severovýchodně od obce Žítková. Rezervace...
Žítková
 • Chráněná území
 • Fauna a flora
přidat na Můj Tip! PR Javořina
významnost: 2
Přírodní rezervaci Javořina tvoří lesní porost pralesovitého charakteru v hřebenové části Bílých Karpat – na severních svazích vrchu Velká Javořina....
Strání
 • Horské lesy a louky
 • Chráněná území
IMG_5001.jpg
přidat na Můj Tip! PR Kobylí hlava
významnost: 2
Přírodní rezervaci Kobylí hlava, vyhlášenou v roce 1998 o výměře 1,63 ha, tvoří zbytky teplomilných luk na jihovýchodním svahu vrchu Kobylí hlava v...
Blatnička, Hluk
 • Fauna a flora
 • Chráněná území
přidat na Můj Tip! PR Kovářův žleb
významnost: 2
Přírodní rezervaci o výměře 7,25 ha tvoří travnaté a křovinaté svahy v nadmořské výšce 240–300 m na severním okraji Vlčnova. Vyhlášena je od roku...
Vlčnov
 • Chráněná území
přidat na Můj Tip! PR Kútky
významnost: 2
Radějov
 • Fauna a flora
 • Chráněná území
20120527_160948.jpg
přidat na Můj Tip! PR Moravanské louky
významnost: 2
Komplex několika malých luk, které jsou oddělené malými lesíky nacházející se na zalesněném hřebeni Chřibů. Nachází se 1 km severně od vrchu Bradlo,...
Moravany
 • Fauna a flora
 • Chráněná území
přidat na Můj Tip! PR Nová hora
významnost: 2
Přírodní rezervaci Nová hora tvoří původně jednosečné louky, občas extenzívně přepásané. Jde o členité území s loukami, lesíky a sady na úbočí Nové...
Strání
 • Fauna a flora
 • Horské lesy a louky
 • Chráněná území
přidat na Můj Tip! PR Oskovec II
významnost: 2
Petrov
 • Fauna a flora
 • Chráněná území
 • Chráněná území
Písečný rybník 2.jpg
přidat na Můj Tip! PR Písečný rybník
významnost: 2
Přírodní rezervace Písečný rybník u Milotic leží asi 0,6 km severovýchodně od obce Milotice v nadmořské výšce 182 m. Rezervaci tvoří mozaikovitě...
Milotice
 • Fauna a flora
 • Chráněná území
 • Lužní krajina a vody
přidat na Můj Tip! PR Pod Žítkovským vrchem
významnost: 2
Přírodní rezervaci Pod Žítkovským vrchem tvoří pastvina cca 500 m severovýchodně od Žítkovského vrchu. Byla vyhlášena v roce1991, její výměra je...
Žítková
 • Chráněná území
 • Horské lesy a louky
přidat na Můj Tip! PR Rovná hora
významnost: 2
Přírodní rezervaci Rovná hora tvoří členitá mozaika luk a pastvin na prudkých svazích kóty Rovná hora (351 m n. m.). Rezervace o výměře 12,27 ha byla...
Hradčovice
 • Chráněná území
Slanisko Dobé pole.jpg
přidat na Můj Tip! PR Slanisko
významnost: 2
Dobré Pole
 • Chráněná území
přidat na Můj Tip! PR Smutný žleb
významnost: 2
Přírodní rezervaci Smutný žleb tvoří v oblasti Chřibů ojedinělý typ kyselých bučin. Rezrevace byla vyhlášena v roce 2000 na výměře 8,5 ha.
Salaš
 • Chráněná území
přidat na Můj Tip! PR Sovince
významnost: 2
Malá travnatá stráň mezi Nenkovicemi a Želeticemi hostící teplomilná společenstva rostlin a živočichů. Hlavním důvodem ochrany je výskyt teplomilných...
Nenkovice
 • Fauna a flora
 • Chráněná území
P4090124.jpg
přidat na Můj Tip! PR Špidláky Čejkovice
významnost: 2
Zachovalých lokalit nelesní vegetace je dnes už jen několik a jedná se především o stepní biotopy. Nejcennější jsou dvě stráně nazývané Čejkovické...
Čejkovice
 • Chráněná území
přidat na Můj Tip! PR Ve Vlčí
významnost: 2
Přírodní rezervaci Ve Vlčí tvoří pastviny s rozptýlenými lesíky jižně od obce Vyškovec. Rezervace byla vyhlášena v roce 1991, výměra území je 21,68...
Vyškovec
 • Fauna a flora
 • Chráněná území
přidat na Můj Tip! PR Vlčnovský háj
významnost: 2
Přírodní rezervaci Vlčnovský háj tvoří les o výměře 29,86 ha jihovýchodně od Vlčnova na vrchu Černá hora. Ochrana byla vyhlášena v roce 1955.
Vlčnov
 • Chráněná území
 • Fauna a flora
přidat na Můj Tip! PR Vrchové
významnost: 2
Přírodní rezervaci Vrchové, vyhlášenou v roce 1982 o výměře 25,11 ha, tvoří bývalé ovocné sady na jihozápadním svahu Lhotského kopce.
Drslavice
 • Fauna a flora
 • Chráněná území

Celkem: 244 |< << 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> >| 7/13 Položek na stránce:

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem