Informace o projektu: Realizace propagační kampaně a marketingu produktů TO Slovácko v období 2009 - 2010

 • Výstup 1
  Zpracování hlavních marketingových témat regionu Slovácko ve vazbě na hlavní témata regionu Jižní Morava
 • Výstup 2
  Vytvoření konkurenceschopných programových (produktových) balíčků regionu Slovácko na období 2009 -2010
 • Výstup 3
  Realizace marketingové a informační kampaně orientované na propagaci regionu Slovácko v období 2009 - 2010
 • Výstup 4
  Zkvalitnění informačního systému, rozvoj a aktualizace turistického portálu regionu Slovácko v období 2009-2010
 • Výstup 5
  Další aktivity
 • Tiskoviny
  Všechny jazykové verze vydaných tiskovin v náhledové kvalitě.
 • Tiskové zprávy
  Tiskové zprávy spojené s realizací projektu
publicita web2.bmp, 64x29, 1.21 KB
publicita web.bmp, 142x29, 1.91 KB

Nie zapomnijcie odwiedzić

Imprezy

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Projekt ten finansowany jest przez Unię Europejską
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem