ZEMEK Metoděj

Data urodzenia: 15.01.1915
Miejsce urodzenia: Vlčnov
Data śmierci: 18.10.1996

Miejsca działalności: Mikulov

Wykształcenie: Gymnázium UH,teologie,filozofie
Zatrudnienie, specializacja: archivář

Organizacja, instytucja: Okresní archív Mikulov


Notatka: Věnoval se nejen běžné rutinní archivnické práci,ale zejména regionálnímu historickému a vlastivědnému bádání.Podrobná bibliografie jeho prací je otištěna ve sbornících Jižní Morava v ročnících 1985 a 1990.Téměř polovina se dotýká Slovácka.Mimo jiné je autorem místopisu ve vlastivědě Uherskohradišťska či monografie obce Nivnice.Ve Vídni pracoval velmi úspěšně na církevních dějinách středověku. Vydal je v němčině.

Miejsce działalności

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Projekt ten finansowany jest przez Unię Europejską
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem