Uherský Brod

Služby v obci

Nie zapomnijcie odwiedzić

Imprezy

Webkamery

Osobowości

 • KOMENSKÝ Jan Amos
  teolog, kněz, biskup jednoty bratrské, teoretik jazykového vzdělání, autor pedagogických prací
 • KYRMEZER Pavel
  protestantský duchovní; dramatik
 • OBRÁTIL Karel Jaroslav
  pedagogický pracovník; bibliofil; vlastivědný pracovník; literární publicista; vydavatel; redaktor; kulturně-osvětový pracovník
 • TELTSCHIK Benedikt
  sochař; štukatér
 • KRÁL Alois
  učitel; konzervátor; sběratel lidových písní
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Projekt ten finansowany jest przez Unię Europejską
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem