OLIVA Otmar

Datum narození: 19.02.1952
Místo narození: Olomouc


Povolání, specializace: sochařPoznámka: Po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a Akademii výtvarných umění v Praze se Otmar Oliva usadil na Velehradě. Blízkost magického poutního místa a odkazu prvních křesťanských misionářů dokonale harmonizují s jeho světonázorem. Osobně zkoušen a poučen rudým režimem se v průběhu své kariéry vyprofiloval na jednoho z nejvýznamnějších českých umělců, jejichž tvorba má nejenom originální tvar, ale i duši. Do evropských dimenzí se zapsal hlavně sochařskou výzdobou kaple Jana Pavla II. Redemptoris Mater ve Vatikánu a kostela Marie Matky církve ve slovinském Mariboru, ale jeho stopu můžeme najít i na Anktartidě, Slovensku nebo ve Francii a USA. Tvorba Otmara Olivy je velmi rozsáhlá a zahrnuje kromě volné plastiky množství menších liturgických předmětů jako jsou kříže, kalichy, monstrance, svícny, relikviáře nebo biskupské berle i monumentálnější oltáře, křtitelnice, ambony, zvony či náhrobky. Je autorem sochařské výzdoby sakrálních objektů v Brně, Olomouci, Řeznovicích, na Svaté Hoře u Příbrami i velehradské baziliky. Insígnie vytvořil pro brněnskou JAMU a starosty měst Bystřice pod Hostýnem a Uherské Hradiště. Pro nádvoří Reduty v Uherském Hradišti vytvořil monumentální objekt s kašnou, dedikovanou jezuitovi Felixi Kadlinskému. Odkazuje tak na desítky let duchovního a výchovně-vzdělávacího působení řádu ve městě. V kompozici připomíná taktéž osobnost básníka, dramaturga a muzikanta Otakara Horkého, jednoho ze zakladatelů souboru Hradišťan. Na realizaci objektu se podílel i stálý spolupracovník Otmara Olivy kamenosochař Petr Novák. Díla Otmara Olivy, držitele Ceny Masarykovy akademie umění, Pamětní medaile 3. odboje a Řádu sv. Cyrila a Metoděje, jsou součástí sbírkových fondů mnoha galerií u nás i v zahraničí.

Místo působení

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem