ZEMEK Metoděj

Datum narození: 15.01.1915
Místo narození: Vlčnov
Datum umrtí: 18.10.1996

Místa působení: Mikulov

Vzdělání: Gymnázium UH,teologie,filozofie
Povolání, specializace: archivář

Organizace, instituce: Okresní archív Mikulov


Poznámka: Věnoval se nejen běžné rutinní archivnické práci,ale zejména regionálnímu historickému a vlastivědnému bádání.Podrobná bibliografie jeho prací je otištěna ve sbornících Jižní Morava v ročnících 1985 a 1990.Téměř polovina se dotýká Slovácka.Mimo jiné je autorem místopisu ve vlastivědě Uherskohradišťska či monografie obce Nivnice.Ve Vídni pracoval velmi úspěšně na církevních dějinách středověku. Vydal je v němčině.

Místo působení

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem