MÁNES Josef

Datum narození: 12.05.1820
Místo narození: Praha
Datum umrtí: 09.12.1871
Místo umrtí: Praha

Místa působení: Praha; Čechy pod Kosířem (Haná)

Vzdělání: Akademie výtvarných umění Praha
Povolání, specializace: malířPoznámka: V jeho díle mají velký význam jeho časté pobyty na Moravě,ve Slezsku a na Slovensku,kde poznal prostý lid a jeho dosud nedotčené kroje.Studoval krojové podrobnosti,kreslil statky,chalupy a pohledy na kraj,jímž procházel.Pobyt v r.1854 jej přivedl také do UH.Zde vytvořil mimo jiné kresbu dámské hlavy nazvanou "Toni von Klément Ung.Hradisch".Známá je také jeho akvarelová kresba interiéru barokní lékárny.V okolních vesnicích a na trhu kreslil studie děvčat i chlapců,známé jsou jeho studie slováckých hlav a klobouků.Nejcennější jsou však nepochybně dvě rozměrné barevné kresby Veruny Čudové z Bílovic u UH a také šohaje Jana Postavy z Březolup.O jeho moravských pobytech napsal J.Klvaňa stať "Mánesovy studie etnografické" do Časopisu moravského muzea (XI,1911,s.212-237)

Místo působení

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem