KRIST Jan M.


Místa působení: Uherský Brod; Strážnice; Brno

Vzdělání: fil. fak. UK Praha
Povolání, specializace: účetní; skladník; zásobovač; choreograf folklórních souborů; dramaturg folklórních souborů

Organizace, instituce: Ústav lidové kultury Strážnice ; Klub lidového umění Brno - dramaturg; Soubor písní a tanců Olšava Uherský Brod - dramaturg, choreograf, umělecký vedoucí; Slovácký krúžek Brno


Poznámka: tvorba pořadů folklór. festivalů;vedl soubory ve Velké n. Veličkou a v Lipově;články,kritiky,recenze

Místo působení

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem