VACULKOVÁ Ida

Datum narození: 08.03.1920
Místo narození: Uherské Hradiště

Místa působení: Brno; Uherské Hradiště

Vzdělání: VUT Praha, PdF UK Praha
Povolání, specializace: malířka; keramička; sochařka

Organizace, instituce: SČSVU


Poznámka: Pro moderní umění objevila naši lidovou hrnčinu i stovky duhových glazur. Její plastiky vábí a vtahují do pohádkového a mýtického světa.Hrnčířství samo se tu projevuje jako součást naší lidové tradice i součást archaických středozeních kultur

Místo působení

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem