Poloha

Svahová zemědělská obec Suchov leží na okraji Bílých Karpat asi 5 km na severovýchod od Velké nad Veličkou.

Historie

Na počátku 13.století zde stával hrad Kašperk, zničený v husitských válkách. V katastru obce byly učiněny ojedinělé nálezy pravěkých kamenných nástrojů ze starší doby kamenné. Obec byla osídlena v polovině 13. století, v období kolonizace Němci, z čehož pochází původní název Suché Němčí. Hlavním zaměstnáním obyvatelstva byl chov dobytka a práce v lese.

Památky

K místním památkám patří zvonička uprostřed obce, na horním konci stojí kaplička z 15.století, na dolním konci budova panského dvorce. Obec byla pro svou malebnost a svébytnou kulturu často vyhledávána umělci, kteří zde založili spolek zvaný Suchovská republika a dodnes se zde dochovala lidová stavení z 19. století. Neméně pozoruhodné jsou některé stavby (patrové sýpky), řady vodních mlýnů známých už ve středověku. Dnes jsou souborně nazývané Suchovské mlýny a leží na březích Veličky mezi Vápenkami a Javorníkem.

Kulturní tradice

Hlavní kulturní akcí jsou tradiční říjnové krojované hody.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Osobnosti

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem