Slovní popis polohy obce a stručná historie

Obec Slavkov leží 8 km jižně od Uherského Brodu na okraji CHKO Bílé Karpaty.

Obec Slavkov vznikla zřejmě ve 2. polovině 13. století. Od roku 1447 byla součástí veselského a později ostrožského panství. Obec v dávné minulosti velmi trpěla vpády Bočkajovců. V roce 1606 po prvním vpádu Bočkajovců zasáhl vesnici mor, takže zdraví nestihli pochovávat zemřelé. Při druhém vpádu Bočkajovců v roce 1663 byl Slavkov úplně zpustošen a vypálen. Většina obyvatelstva se živila zemědělstvím. Obec ležela na obchodní cestě do Nového Města nad Váhom. Při sčítání lidu v roce 1921 bylo napočteno 166 domů, 165 bytů, 848 obyvatel, z toho 438 mužů a 410 žen. Celková plocha obce činila 1377 ha.

Nejvýznamnější památky a přírodní zajímavosti

Kaplička sv. Zdislavy z roku 1729 a řada křížů, zvonice z roku 1927, památník II. světové války od akademického sochaře St. Mikuláštíka.

Na katastru obce se nachází několik cenných přírodních lokalit. Jsou to národní přírodní rezervace Porážky, přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky a přírodní památka Sviní hnízdo. Území CHKO Bílé Karpaty je cenné vegetací. V přírodní rezervaci Kolo se vyskytují čápi černí a dokonce orli královští.

Možnosti trávení dovolené

Obec Slavkov se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty při hranici se Slovenskou republikou. Mezinárodní kvality území CHKO Bílé Karpaty ocenilo také UNESCO, které je v roce 1996 zařadilo na seznam biosférických rezervací. Hlavně příroda kolem Slavkova nabízí turistům možnost procházek, turistických výšlapů po lesích či loukách. Nejvyšším vrcholem CHKO je Velká Javořina (asi 15 km od Slavkova) - cíl mnoha turistů, na který vede ze Slavkova vinařská cyklistická stezka. Právě pod Velkou Javořinou se rozkládá zřejmě nejcennější území nejen této části Karpat - bukový prales Javořina. Obec Slavkov zajišťuje ubytování v areálu hřiště tělovýchovné jednoty nebo v malém hotelu, vybudována je restaurace s vinárnou.

Servis pro turisty

KONTAKT:

Slavkov 114, 687 64 Slavkov, tel.: +420 572 649 326, fax: +420 572 648 823, e-mail: obec@obecslavkov.cz, www.obecslavkov.cz, www.bile-karpaty.cz

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Akce

  • Hody
    28. 6. 2019 - 1. 7. 2019 • Slavkov

Trasy, programy, produkty

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem