Sehradice

Kultura a tradice

Na místním hřišti se v červnu koná tradiční festival dechové hudby Maňasovy Sehradice. K lidovým zvykům patří také tradiční fašank.

Přírodní zajímavosti

Obec Sehradice se rozprostírá v údolí říčky Šťávnice, dříve Horní Olšavy.

Slovní popis polohy obce

Sehradice jsou vzdálené asi 7 km severovýchodně od lázní Luhačovice. Leží při silnici z Dolní Lhoty na Újezd směrem na Valašské Klobouky.

Stručná historie obce

Poblíž obce směrem ke Slopnému bylo odkryto pohřebiště lidu popelnicových polí. Název Sehradice se uvádí poprvé r. 1261 v přídomku držitelů hradu, ale mohou být starší, neboť byly vždy součástí rozsáhlého biskupského léna, ke kterému původně patřil i Slavičín. Někdy ve druhé polovině 14. století převládl druhý název hradu - Sehradice. Hrad a vsi k němu patřící byly jako lenní statek propůjčovány biskupským manům, kteří museli osobně skládat přísahu olomouckému biskupovi. V písemných pramenech se vyskytuje Sigfrid z Engelsberka v letech 1297 a 1300. Zmínění bratři Ješek a Stašek se titulovali někdy podle Slavičína, jindy podle Sehradic nebo Engelsberka. V roce 1396 (již pod jménem Sehradice - castrum Sehradicz) patřil hrad Alšovi z Cimburka. Získal ho patrně již dříve, nebot' již r. 1388 se podle Sehradic tituloval. Lenní statek zdědili jeho synové a drželi ho společně se souhlasem biskupa až do roku 1437. Pak si majetek rozdělili. Jan zvaný Balšan dostal Slavičín a hrad Sehradice byl připsán r. 1438 Miroslavovi z Cimburka. Dalším držitelem sehradického léna (v r. 1440) byl podle zápisu v lenních knihách Petr Nebojse, žoldnéřský hejtman ve službách Pankráce ze sv. Mikuláše. Tento zápis je patrně prvním písemným dokladem o existenci vsi Sehradic. Sehradice byly typickou zemědělskou obcí, kde většina obyvatelstva pěstovala na kamenité a vlhké půdě obilniny a brambory. Tradici zde mělo včelařství (v Sehradicích byl včelařský spolek) a ovocnářství (vysazovaly se nejvíce jabloně a švestky). Pěstování švestkových stromů a zpracování ovoce na slivovici bylo na počátku minulého století podporováno zvláštními prémiemi, aby se tak zmenšila spotřeba obilí (resp. brambor) k výrobě pálenky. Koncem století se slivovice pálila prakticky v každé obci vizovického okresu. Ovoce se také sušilo - na přelomu století bylo v okrese okolo 1150 sušíren. Sehradice patří k farnosti Horní Lhota.

Nejvýznamnější památky

Jedinou památkou lidového řemesla je kříž s reliéfní výzdobou (1859).

Možnosti trávení dovolené

Sehradice (750 obyvatel) leží na území CHKO Bílé Karpaty. Celá oblast je vyhledávaným rekreačním místem, ale obec turistům vhodné zázemí k delšímu pobytu nenabízí. Pouze pro milovníky koupání je zde k dispozici koupaliště.

Další témata (upřesněte)

Rodáci: Sehradice proslavil hudební skladatel Václav Maňas, který se v obci narodil 13. 1. 1914. Napsal více než stovku populárních skladeb pro dechový a univerzální orchestr, mnohé z nich zní pravidelně na vlnách rozhlasu i koncertních pódiích. Některé skladby byly oceněny Vačkářovou cenou. Druhý rodák a hudební skladatel František Maňas (narozen 4. 10. 1921) napsal přes 100 skladeb tanečního a zábavního rázu, z nichž mnohé vyšly tiskem. Např. Slovácká polka, Valašská polka aj. Některé skladby jsou nahrány na gramofonové desky.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem