Poloha

Tato dolňácká obec leží v údolí potoka Radějovka 5 km jihovýchodně od Strážnice. Uchovala si charakter táhlé potoční obce s dosud nezatrubněným potokem a stromořadím ovocných stromů.

Památky

Z památek připomeňme kostel sv. Cyrila a Metoděje, který byl postaven v dolní části obce až na začátku 20. století v pseudogotickém stylu.

Příroda

Zajímavá je přírodní památka Starý Háj, kde se nachází jediná dřínová doubrava v Bílých Karpatech, nebo přírodní rezervace Kútky, kterou tvoří bělokarpatské louky s výskytem chráněných a ohrožených rostlin a hmyzu.

Dovolená

V údolí potoka navazuje na obec rozsáhlá chatová rekreační oblast. Dnes se v obci začíná rozvíjet nabídka agroturistiky. Radějov má překrásné okolí. Příjemná procházka je podél potoka Mandát romantickým Měsíčním údolí. Rozsáhlá lesní obora Pusté je určena k chovu a poplatkovému odstřelu vysoké zvěře.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem