Poloha

Horňácká obec Kuželov leží 4 km jihozápadně od Velké nad Veličkou na severním svahu hlavního hřebene Bílých Karpat.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406. Název vsi lze nejspíše odvodit od jména Kužel, starého rodu z obce Žeraviny, který se zde usídlil. V katastru obce jsou nálezy volutové keramiky. Kuželov je potoční vesnice se souvislou řadou slováckých domků. Rozšířenou náves uzavírá kostel s jehlancovitou věží. Ještě v 17. století byly v obci vinice. Rozšířené bylo hrnčířství a na vysoké úrovni bylo tkalcovství. Ženy se živily také podomním prodejem svých výšivek. Kvetl zde přeshraniční obchod s dobytkem a senem. Kromě skrovného zemědělství se obyvatelé živili prací v lesích a v novějších dobách odcházeli za prací do cukrovarů v Hodoníně.

Památky

Z místních památek připomeňme barokní kostel sv. Trojice z roku 1768, který byl postaven pro obrácení místních nekatolíků. Nejzajímavější památkou v obci je ale větrný mlýn holandského typu, postavený roku 1842, který dnes slouží jako muzejní expozice. Mlýn leží u silnice jihovýchodně od obce směrem na Vrbovce na terénním hřbetu vystaveném jihozápadním větrům. Zajímavým místem jsou "Tři kameny", tři starodávné mezní kameny s nápisy, zasazené v hraničním sedle pod vrchem Kobyla na starodávné cestě do Uher.

Na vrchu Bojiště stojí větrná elektrárna na 30 m vysokém stožáru s třemi vrtulovými listy vybudovaná v roce 1990.

Kulturní tradice

Mezi významné místní akce patří červnová pouť, červencové Horňácké slavnosti u větrného mlýna a listopadové Martinské krojované hody.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem