Přírodní poklady Zlína a okolí

V okolí Zlína se nachází řada zajímavých přírodních lokalit. Nejrozsáhlejší z nich je přírodní park Želechovické paseky, který představuje příklad zachované pasekářské krajiny. Dále jsou to přírodní památky Pod Drdolem a Na Želechovických pasekách, chránící naleziště vzáceného vstavače bledého a jaterníka podléšky. Přírodní rezervace Bukové hory reprezentuje příklad vzácné karpatské kvetoucí bučiny. V Otrokovicích se nachází zajímavá lužní lokalita Na letišti, kterou tvoří odstavené rameno řeky Moravy. Po krásách přírody Zlína a okolí vás provede hustá síť značených tras pro pěší Klubu Českých Turistů a cyklotras.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem