Přírodní poklady Zlínska

Na Zlínsku je široké údolí řeky Moravy od západu ohrazeno Chřiby a směrem na východ se zvedají Vizovické vrchy a ještě dále pásmo Bílých Karpat. U Otrokovic se zachoval příklad lužní krajiny Pomoraví. Jižně od Zlína můžete vidět příklad pasekářské krajiny. V oblasti Luhačovického Zálesí Vizovické vrchy přecházejí v Bílé Karpaty a můžete tady vidět krásné příklady zachovalých luk s výskytem vzácných rostlin, například orchidejí, a živočichů, ptáků, motýlů i obojživelníků. Okolí Zlína, Luhačovické Zálesí a Bílé Karpaty jsou velmi malebné oblasti a jejich krásu můžete poznávat prostřednictvím sítě značených turistických tras pro pěší i pro cyklisty.

http://www.bilekarpaty.cz

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem