Přírodní zajímavosti Veselska a Ostrožska

Na území Veselska a Ostrožska, jehož osu tvoří řeka Morava, se nachází řada zajímavých přírodních lokalit. Například u Moravského Písku je to lokalita Vápenky, známá výskytem vzácných živočichů. U Blatnice zase přírodní geologická památka Střečkův Kopec a poblíž nedaleké Blatničky ojedinělá přírodní památka "Borky". V této lokalitě se nacházejí doklady o vývoji naší planety staré přes 50 milionů let. V okolí obce se nachází ještě přírodní památky Babí hora a Kobylí hlava. Jiný typ prostředí poskytují Ostrožská jezera, která se stala hnízdištěm a tahovou zastávkou vodních a mokřadních ptáků, jako je kormorán velký, husa velká, potápka roháč nebo moudivláček lužní. Poblíž najdete také pěkný příklad lužního lesa chráněný jako přírodní rezervace Kolébky. Ve Veselí nad Moravou, kde se nachází sídlo Správy CHKO Bílé Karpaty a Vzdělávací a informační centrum Bílé Karpaty, si můžete také prohlédnout expozici věnovanou tomuto unikátnímu území.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem