Památky Veselska a Ostrožska

Na nevelkém území Veselska a Ostrožska najdete zámky, tvrz, církevní, lidové i technické památky. Dvojici zámků najdete ve Veselí a v Uherském Ostrohu. Původně renesanční zámek ve Veselí obklopuje anglický park z počátku 19. století. V ostrožském zámku si můžete prohlédnout expozici sladovnického muzea a vinotéku. Zajímavá Šarovcova tvrz se zase dochovala v Hluku. Nad Blatnicí je kopec sv. Antoníček s poutní barokní kaplí zasvěcenou sv. Antonínu Paduánskému. Několikrát do roka k ní směřují kroky věřících. K významným církevním památkám dále patří pozdně gotický kostel sv. Bartoloměje ve Veselí, zdejší kostel Panny Marie a klášterní barokní kostel Andělů Strážných nebo kostel sv. Ondřeje v Uherském Ostrohu. Z památek lidové architektury můžeme doporučit domy č.p. 283 a 284 v Hluku. V usedlosti čp. 284 je expozice dokumentující místní kroje a lidové bydlení. Kolorit tohoto kraje tak jako jinde na Slovácku dotváří množství hodnotných soch, Božích muk, kapliček a křížků, které najdete u cest, na mostech nebo na návsích. K cenným památkám patří rovněž židovský hřbitov v Uherském Ostrohu. A konečně pozoruhodnou technickou památkou je dodnes fungující vodní elektrárna ve Veselí nad Moravou s původním strojním zařízením z počátku 20.století. Podobně cennou památkou je také Baťův kanál, který region prochází od severu k jihu, zajímavé je například jeho křížení s řekou Moravou jihozápadně od Veselí u obce Vnorovy.

TC. Městské muzeum OB: Veselí nad Moravou

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem