Kulturní nabídka Veselska a Ostrožska

V oblasti Veselska a Ostrožska můžete navštívit několik zajímavých muzejních expozic. Například v městském muzeu ve Veselí najdete stálou expozici ztvárňující život na Slovácku pod názvem "Od Doubravy k Javořině", v Uherském Ostrohu je to zase Sladovnické muzeum a regionální vinotéka "Údolí moravských vín" na zdejším zámku. V Hluku je v usedlosti č.p. 284 expozice dokumentující místní kroje a lidové bydlení. Nabídku doplňují aktivity veselské hvězdárny a místních galerií. Veselsko a Ostrožsko se mohou pochlubit živými lidovými tradicemi. Známé jsou červencové Dolňácké slavnosti písní a tanců, které se konají každé tři roky (příští budou v Hluku v roce 2005). Komornější lidové slavnosti, ale provázejí život této oblasti po celý rok. Ten může zahájit třeba únorová fašanková obchůzka v Ostrožské Lhotě, jaro patřívá kromě velikonoc také koštům vína či slivovice ale největším svátkem jsou letní či podzimní hody, zpravidla krojované, jako mají ve Veselí, Moravském Písku, Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské Lhotě nebo Uherském Ostrohu. Konají se tady také festivaly, například mezinárodní přehlídka dechových hudeb v Blatničce. Kaple na vrchu sv. Antonína je významným poutním místem, proslulá je hlavně červnová pouť u sv. Antonínka a srpnová děkovná krojovaná pouť. A výčet tradic by nebyl úplný bez tradic řemeslných. Tady za zmínku stojí Ostrožská Nová Ves, známá už od 19. století malováním kraslic. V obci působí také výrobce cimbálů pan Jiří Galuška, jehož dílnu lze navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem