Památky Uherského Hradiště a okolí

Trojměstí Staré Město-Uherské Hradiště-Kunovice patří k nejvýznamnějším archeologickým oblastem v České republice. Na poměrně malé ploše tu vedle sebe stálo několik důležitých center Velkomoravské říše. Více o této pozoruhodné epoše můžete zjistit ve Starém Městě v Památníku Velké Moravy "Na Valách", na lokalitě Staré Město "Na Špitálkách" a Uherské Hradiště-Sady "Špitálky". Tady byl možná pochován sv. Metoděj i kníže Svatopluk. O tom, že osídlení okolí Uherského Hradiště je mnohem starší podávají doklady další archeologické nálezy, jako jsou mohyly u Částkova, nebo tzv. Polešovický poklad z mladší doby bronzové, který je největší svého druhu na Moravě. Pokud byste chtěli vidět tvrz, pak se vydejte do Hluku, příklad zámecké stavby najdete v Uherském Ostrohu, ale také v Bílovicích nebo Březolupech. Hradiště se právem pyšní unikátním souborem památek městské architektury, jako jsou stará radnice, farní kostel sv. Františka Xaverského v areálu jezuitských budov, renesanční Dům U Slunce dnes hotel Fojta nebo františkánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie. Míst, kde si můžete prohlédnout památky lidového stavitelství je celá řada. K nejznámějším patří usedlosti v Topolné, ve kterých je dnes část expozic Slováckého muzea, ale neméně zajímavé stavby najdete v Částkově, kde se dochovala stará sušírna ovoce, v Kunovicích, kde najdete malou expozici bydlení z 30. let minulého století, ve Zlámanci, Kudlovicích, Tupesích, kde můžete vidět domek hrnčíře, nebo v Hluku.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem