Kulturní nabídka Uherského Hradiště a okolí

Nabídka muzejních expozic, galerií, lidových a řemeslných tradic a dalších kulturních a společenských akcí je v Hradišti a okolí velmi pestrá. Ve Starém Městě vám doporučujeme návštěvu Památníku Velké Moravy "Na Valách". V expozici Slováckého muzea v Hradišti se můžeme seznámit se způsobem života a tradicemi tohoto kraje. Stálá expozice Galerie Slováckého muzea přibližuje známé umělce jihovýchodní Moravy a od konce 19. století do poloviny 20. století. Zajímavou výstavou se může pochlubit Slovácké letecké muzeum v areálu Aeroklubu Kunovice. V nedalekých Popovicích je rodinné Potomákovo muzeum krojů s národopisnou sbírkou z oblasti Kunovicka. Expozici věnovanou životu na slovácké vsi najdete také v Hluku, Topolné nebo Kunovicích. Rybářství je věnována expozice v Kostelanech, kdežto na zámku v Uherském Ostrohu se můžete dozvědět leccos o výrobě nezbytné ingredience piva - sladu. V Hradišti a okolí ze zachovala také řada řemeslných tradic. Ostrožská Nová Ves je známá malováním kraslic a v obci působí výrobce cimbálů pan Jiří Galuška, jehož dílnu lze navštívit. V Tučapech a Tupesích můžete navštívit keramické dílny, v Hradišti můžete obdivovat zručnost houslařů anebo navštívit tradiční velikonoční jarmark, který nabízí možnost zhlédnout ukázky výroby lidových řemeslných výrobků. Rok na Slovácku má svůj řád, začíná únorovým fašankem, obvykle s průvodem masek, zábavou a pochováváním basy. Fašank můžete zažít třeba v Kunovicích, Nedachlebicích, Zlámanci, Jalubí, Nedakonicích nebo Ostrožské Lhotě. Následuje klepání a hrkání před velikonoční šlahačkou a pak stavění máje. Zvláště slavnou událostí je jízda králů, ta se koná například v Kunovicích. Slovácké hody s právem, které zpravidla probíhají ve druhé polovině roku se slaví téměř v každé vesnici, například v Nedachlebicích, Kunovicích, Topolné, Vážanech, Polešovicích nebo Zlechově. V Hluku jsou pravidelně pořádány folklorní slavnosti, nejznámější jsou červencové Dolňácké slavnosti písní a tanců, které se konají každé tři roky, příští se uskuteční v roce 2005. Slovácko zná ale i jiné kulturní tradice, a tak se do Hradiště jezdí na červencovou Letní filmovou školu, zářijový Den otevřených dveří památek s jarmarkem, říjnový Festival hudebních nástrojů lidových muzik nebo filmový festival Týká se to také tebe, který se pravidelně koná v listopadu. Aktuální přehled všech akcí, které na Slovácko v průběhu celého roku lákají návštěvníky, najdete zde.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem