Přírodní krásy Uherskohradišťska

Přírodní krásy Uherskohradišťska mají mnoho různých podob. Jsou to lužní lokality u Moravy a Olšavy s včelojedem nebo ledňáčkem. Mohou to být velké plochy Ostrožských jezer s tisícihlavými hejny kormoránů a dalších vodních ptáků. Mají podobu květnaté bělokarpatské pastviny nebo majestátné dvěstěleté bučiny pod Javořinou. Mají barvy vstavačů, motýlů, ozývají se houkáním výra velkého. Berou na sebe podobu pasek pod Chřiby nebo Moravských kopanic s mozaikou luk, políček, křovin, obydlí a lesů. Vydejte se po naučných a jiných stezkách a uvidíte sami.

http://nature.hyperlink.cz/seznam_uh.htm

http://www.bilekarpaty.cz

http://www.uh.cz/chriby/

Nezapomeňte navštívit

Akce

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem