Přírodní poklady Uherskobrodska

Na Uherskobrodsku se nacházejí dvě oblasti se zachovalou přírodou. Na jihovýchodě Brodska jsou to Bílé Karpaty, které byly pro své výjimečné přírodní a kulturní hodnoty zařazeny na seznam biosférických rezervací UNESCO. Z nejcennějších rezervací vzpomeňme například bukový prales pod Velkou Javořinou, luční komplex Drahy u Horního Němčí nebo Horní Louky u Soché Lozi s výskytem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. Kromě Bílých Karpat se na Uherskobrodsku nachází také přírodní park Prakšická vrchovina a řada rezervací, například Vlčnovský háj nebo Kovářův žleb poblíž Vlčnova. Po krásách přírody Uherskobrodska vás provede hustá síť značených tras pro pěší Klubu Českých Turistů, cyklotras, a šest naučných stezek. Jsou to: v Prakšické vrchovině NS Hradčovice - Drslavice a v Bílých Karpatech naučné stezky Bojkovická, Lopeník, Moravské Kopanice (ze Starého Hrozenkova), Květná a Javořinská (z Velké nad Veličkou).

http://nature.hyperlink.cz/seznam_uh.htm

Nezapomeňte navštívit

Akce

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem