Přírodní poklady Strážnicka

Na Strážnicku se potkává krajina údolí řeky Moravy a Bílých Karpat. Jedinečnou lužní krajinu s meandry řeky Moravy najdete v přírodním parku Strážnické Pomoraví. K vidění tady jsou například v lokalitě Oskovec kolonie čapů a volavek a v lokalitě Osypané břehy kolonie břehule říční hnízdící v kolmých stěnách koryta řeky vysokých až 15 m, nebo stopy po činnosti bobra. V těsném sousedství parku se nachází chráněná přírodní lokalita Váté písky se zbytky třetihorních dun se vzácnou květenou a živočichy. Bílé Karpaty byly pro své výjimečné přírodní a kulturní hodnoty zařazeny na seznam biosférických rezervací UNESCO. Jejich jižní část proslula rozsáhlými květnatými loukami s orchidejemi a vzácnými stromy oskerušemi. Největší komplex květnatých luk Čertoryje se solitery stromů najdete nedaleko obcí Tvarožná Lhota a Kněždub. Po krásách přírody Strážnicka vás provede hustá síť značených tras pro pěší Klubu Českých Turistů, 5 místních naučných cyklotras a naučná stezka Šumárnická, která vybíhá ze Strážnice do Bílých Karpat. Více na http://www.straznicko.cz.

Fotogalerie

Čertoryje (700x525, 69.23 KB)

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem