Památky Strážnicka

Na Strážnicku je jedinečný soubor turistických cílů od zajímavých archeologických keltských lokalit vrchu Šumárník a Hrudy, kde byly odhaleny pozůstatky sídliště s keramikou věteřovského typu. Nejcennější soubor lidových stavebních památek na Strážnicku najdete v městské památkové zóně ve Strážnici. Mezi hlavní zdejší památky patří strážnický zámek, v němž sídlí Národní ústav lidové kultury, který se zabývá výzkumem a prezentací folklorních tradic. Ve městě se zachovaly zbytky městského opevnění - Veselská a Skalická brána, Bílá věž, středověký Průžkův Mlýn. Z 18. století pochází areál piaristického kláštěra s chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Ve Strážnici se nacházejí pozůstatky chráněné židovské čtvrti, se synagogou a druhým největším židovským hřbitovem na Moravě. Část židovské čtvrti a židovský hřbitov s obřadní síní z poloviny 19. století se zachovaly také v Bzenci. Jinou zajímavou památkou je zámek v Bzenci. Strážnice má také bohatou kulturní historii. Žil zde J.A.Komenský, učil J.E.Purkyně. Na Strážnicku tvořili bratři Uprkové a Antoš Frolka, kteří zde mají muzea. Dnes ve Strážnici tvoří významný řezbář František Gajda a malíř František Cundrla. Strážnice je nejvíce známá pořádáním červencového folklorního festivalu se 60. letou tradicí a Muzeem vesnice jihovýchodní Moravy. Ve skanzenu můžete vidět příklad staveb z Moravských Kopanic, z Horňácka i Dolňácka a nechybí tu ani vodní či vinohradnické stavby,jejichž soubor je jediný u nás. Unikátní soubor 70 chráněných vinných sklepů najdete také v lokalitě "Plže" v Petrově. Zajímavá je technická památka Výklopníku uhlí na Baťově kanálu v Sudoměřicích.Samostatnou kapitolou jsou památné oskeruše v podhůří Bílých Karpat.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem