Kulturní krajina a UNESCO

Než na Slovácko přišel člověk, bylo téměř úplně pokryto lesem. Člověk se tady ale usadil velmi brzy a tak přetváření slovácké krajiny lidskou činností probíhá už tisíce let. Slovácká krajina polí, luk, pastvin, vinic, rybníků nejenže dává lidem obživu, ale navíc vždy nechávala dost místa pro přírodu. Součástí zdejší krajiny jsou městečka a vesnice, ale i stavby jako vinné sklepy.

Zemědělská krajina se za posledních padesát let změnila patrně více než před tím za pět set let. Ne všude ladí oku tak, jako kdysi. Slovácko se ale může pochlubit třemi výjimečnými oblastmi, kde harmonie mezi člověkem a okolní krajinou zůstala zachována v takové míře, že se o její ochranu zasadilo i UNESCO. Jedná se o dvě biosférické rezervace - Pálavu a Bílé Karpaty - a o místo světového přírodního a kulturního dědictví - Lednicko-valtický areál. Takováto koncentrace mezinárodně chráněných území je v rámci naší země výjimečná.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem