Lužní krajina patří k nejvzácnějším a nejohroženějším typům přírodního prostředí u nás. Kdysi pokrývaly úrodná údolí řek a říček lužní lesy. Svou produktivitou je lužní ekosystém přirovnáván k tropickému pralesu.Úrodná půda brzy přitáhla pozornost lidí a ti začali říční údolí osídlovat a lužní krajinu měnit. Vznikla tak mozaika vlhkých luk, slepých ramen a lužních lesů. S novodobými vodohospodářskými úpravami tento typ krajiny postupně bohužel téměř vymizel.

Na Slovácku ale dosud můžete vidět několik velmi pěkných příkladů luhu. Největší lužní komplex se dochoval na soutoku Dyje a Moravy jižně od Lanžhota. K dalším příkladům patří přírodní parky Niva Dyje (mezi Břeclaví a Lednicí), Mikulčický luh (okolí Mikulčic u Hodonína), Strážnické Pomoraví (mezi Strážnicí a Hodonínem) nebo Národní přírodní rezervace Křivé jezero (mezi Milovicemi a Bulhary u Mikulova).

Lužní krajině je věnováno několik naučných stezek v regionu, například NS Lužní les (mezi Břeclaví a Lednicí) nebo NS Niva Moravy (okolí Huštěnovic u Uherského Hradiště).

Nezapomeňte navštívit

Akce

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem