Po pádu Velkomoravské říše a připojení Moravy k Čechám se Slovácko ocitlo na jihovýchodní hranici nového státu. Hranici bylo třeba zajistit a tak na Slovácku vyrostla celá řada hradů a opevněných měst. Jako příklad uveďme Uherské Hradiště, které vzniklo jako pevnost k ochraně přechodu přes řeku Moravu, nebo hrady v Mikulově či Hodoníně. Hrady a tvrze byly v průběhu staletí přestavovány na pohodlnější zámky, ale Buchlov či Malenovice si dodnes zachovaly mnohé ze své původní středověké podoby. K nejhonosnějším a nejzachovalejším šlechtickým zámkům jistě patří Buchlovice, Milotice, Lednice nebo Valtice. V těchto objektech můžete "nasát" dávnou atmosféru panského sídla. Jiné zámky dnes slouží jako zajímavá muzea - například Zámeček v Hodoníně, zámek v Kyjově, ve Strážnici, v Uherském Brodu, v Mikulově nebo Nový Světlov v Bojkovicích.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem