Od Věstonické venuše po Římany

Slovácko patří k oblastem s velmi starým osídlením. Není divu, vždyť údolí Moravy a Dyje poskytovalo úrodnou půdu, dostatek zvěře, ryb a procházela tudy významná obchodní cesta - Jantarová stezka. Nejvýznamnější centrum prehisotrického osídlení na Slovácku bylo v oblasti Pálavy. Na jejím severním úpatí objevil Karel Absolon stopy po lovcích mamutů, kteří se tady utábořili v době ledové. Nejznámější nález tzv. Věstonické venuše tuto lokalitu proslavil po celém světě. Stáří této sošky z pálené hlíny se odhaduje na více než 25 tisíc let. Více o lovcích mamutů pod Pálavou prozradí archeologická expozice v Dolních Věstonicích.

Na druhém břehu Dyje jen o několik kilometrů na severozápad leží vrch Mušov, který se proslavil dvěma nálezy - téměř neporušenou hrobkou germánského bojovníka a táborem X. římské legie císaře Marca Aurelia z období kolem roku 180 po Kr. Ze severněji ležících lokalit vzpomeňme například Věteřov na Hodonínsku, kde bylo objeveno sídliště ze starší doby bronzové nebo Polešovice nedaleko Uherského Hradiště známé objevem tzv. Polešovického pokladu.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem