Folklór a lidové tradice

Slovácko je bohaté na lidové kroje, zvyky a obyčeje, lidové písně, hudbu a slovesnost. V národopisných oblastech - Horňácku, Dolňácku, Podluží, Moravských Kopanicích i v Luhačovickém Zálesí - se dodnes udržují rázovité tradice a zvyky. Krásu krojů, množství kvalitních lidových muzik, zpěváků a tanečníků je možné obdivovat na folklorních slavnostech, z nichž mnohé mají mezinárodní proslulost, ale také o svátcích, lidových i církevních slavnostech, tvořících součást pravidelného rytmu čtyř ročních období. K nejveselejším slavnostem na přelomu měsíce února a března patří fašank - masopustní obchůzky tanečníků, muzikantů a masek. Vidět je můžete například v Kyjově nebo ve Strání. Již v týdnu před Velikonocemi - o Zeleném čtvrtku, Velkém pátku a Bílé sobotě - je možno v mnoha slováckých vsích a městech vidět průvody chlapců s klepači a hrkači. O Velikonočním pondělí se na obchůzku za děvčaty a ženami vydají s mladými chlapci i dospělí muži. Poslední den v dubnu je v obcích na Slovácku časem stavění májí s ozdobeným vrškem, které dříve chlapci stavěli i pod okny domů svých "galánek ". Mezi nejznámější a zároveň i nejstarší slavnosti patří "jízda králů ". Průvod královské družiny za doprovodu řady jezdců na ozdobených koních i "vyvolávky "jezdců mají i v dnešní době neopakovatelnou atmosféru. Tento starodávný zvyk můžete shlédnout například ve Vlčnově nebo v Kyjově. Snad každá Slovácká obec slaví hody, některé i hodky, v mnoha probíhají slavnosti vinobraní, zarážání a otevírání hory a další.

Výběr nejvýznamnějších kulturních akcí uvádíme dále. Aktuální přehled všech akcí, které na Slovácko v průběhu celého roku lákají návštěvníky, najdete zde. Neměli bychom opomenout například mezinárodní folklorní festivaly ve Strážnici, Svatobořicích-Mistříně a folklorní slavnosti v Kunovicích, Hluku, Velké nad Veličkou, Starém Hrozenkově, Hodoníně, Kyjově, Tvrdonicích či Břeclavi.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem