Nejslavnější rodáci Slovácka

Na Slovácku se narodil a vyrostl učitel národů Jan Amos Komenský a odtud se vydal do světa zvěstovat své zásady moderního školství a výchovy. Na Slovácku se narodil a své dětství prožil T. G. Masaryk. Po celý život se k tomuto kraji hrdě hlásil, mimo jiné i svým oblíbeným "tož". Muzejní expozice věnované oběma slavným rodákům vypovídají mnohé o jejich slováckých kořenech a o jejich odkazu. Jiný zdejší rodák, malíř Joža Uprka, na Slovácku čerpal inspiraci a zanechal tu řadu děl, které lze vidět v galeriích v Hodoníně a Uherském Hradišti.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem