Podluží a Hodonín

Podluží a oblast Hodonína patří k zajímavým turistickým oblastem. Nabízí zajímavé přírodní lokality, jako pralesní rezervace Ranšpurk na Lanžhotsku nebo přírodní park Mikulčický luh. Z památek můžete například navštívit dvě z významných center Velkomoravské říše - Pohansko u Břeclavi a Mikulčice-Valy, nebo zámek v Hodoníně s expozicí věnovanou nejslavnějšímu zdejšímu rodákovi - T. G. Masarykovi. Z památek lidové architektury připomeňme například soubor vinných sklepů "Nechory" v Prušánkách. Za návštěvu stojí hodonínská galerie výtvarných umění, v níž si kromě jiného můžete prohlédnout díla nejproslulejšího malíře Slovácka - Joži Uprky. Mezi zajímavé folklórní akce patří červnový festival Podluží v písni a tanci v Tvrdonicích, srpnové Svatovavřinecké slavnosti s jarmarkem a hodovou zábavou v Hodoníně, zářijové Svatováclavské slavnosti nebo listopadové Hudecké dny v Břeclavi. Lázně v Hodoníně vám nabízejí kromě léčebných také rekondiční pobyty. Síť stezek pro pěší i cykloturisty, stáje v Rohatci nebo bazény v Hodoníně či Břeclavi nabízejí mnoho lákadel pro prožití zajímavé aktivní dovolené.

http://www.podluzi.cz

Nezapomeňte navštívit

Akce

Osobnosti

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem