Přírodní poklady Podluží a Hodonína

Už název oblasti Podluží napovídá jaký je charakter zdejšího přírodního prostředí. Podluží leží v lužní krajině údolí řeky Moravy a soutoku Moravy s Dyjí. Severně od soutoku těchto dvou největších moravských řek se dnes nachází největší oblast lužních lesů ve střední Evropě. Kouzlo zdejší krajiny mrtvých ramen, spleti kanálů, rozlehlých luk se staletými duby a lípami dotváří její obyvatelé, například čáp bílý, který tady vytváří volné hnízdní kolonie, nebo bobři, kteří se zde v posledních letech zabydleli. Nejcennější části tohoto unikátního území najdete v rezervacích Ranšpurk a Cahnov-Soutok. A pokud máte rádi vysokou, pak v oboře Soutok můžete zahlédnout skutečně krásné kusy jelení a daňčí zvěře. Dalším důvodem k návštěvě oblasti soutoku je empírový zámeček Pohansko postavený na významné archeologické lokalitě z dob Velké Moravy. O něco dále na sever leží přírodní park Mikulčický luh. Představuje rovněž příklad zachovalé lužní krajiny a jeho součástí je i proslulé archeologické naleziště v Mikulčicích.

Po přírodovědných zajímavostech okolí Hodonína vás provede NS Dúbrava.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem